· 31.01.2017 ·

Zlecenie na zarządzanie projektem

Firma core-consult wygrała przetarg i otrzymała zlecenie jako Zewnętrzne Centrum Zarządzania w ramach projektu „Smart Integration”, którego realizacja zaplanowana jest od lutego 2017 r. do stycznia 2020 r. W ramach projektu zaplanowano m.in. opracowanie Studium pogranicza dotyczącego potencjałów rozwojowych wspólnego obszaru przygranicznego.

Program: Polska-Saksonia