· 12.04.2016 ·

Zlecenie na wsparcie realizacji projektu

Firma core-consult wygrała przetarg, zorganizowany przez Ministerstwo ds. Rozwoju Regionalnego i Transportu z Saksonii-Anhalt, dotyczący wspierania koordynacji międzyregionalnego projektu SKILLS+ (INTERREG EUROPE). core-consult był również zaangażowany w proces przygotowywania tego przedsięwzięcia. Projekt SKILLS+ rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i bierze w nim udział 11-stu partnerów z 10-ciu krajów Unii Europejskiej. W ramach projektu zaplanowano wymianę doświadczeń nt. wspomagania rozwoju usług elektronicznych na obszarach wiejskich.

Program: INTERREG EUROPE