· 30.06.2021 ·

Zakończony sukcesem 5. nabór w programie Interreg Europa

W ramach 5. naboru programu Interreg Europa umożliwiono konsorcjom już zakończonych lub nadal realizowanych projektów ubieganie się o dodatkowe środki na realizację nowych działań przypadających na okres od jesieni 2021 r. do lata 2022 r. Partnerzy projektu SKILLS+ skorzystali z tej możliwości i przy wsparciu core-consult przygotowali wniosek o dofinansowanie, który miał na celu wymianę informacji dotyczących tego, jak rozwiązania cyfrowe mogą przyczynić się do przezwyciężenia skutków pandemii wirusa Covid-19. Wniosek został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący Interreg Europa.

Tematy: Rozwój miejski i regionalny
Program: INTERREG EUROPE