· 26.02.2020 ·

wnioski z działań pilotażowych podczas spotkania w Bratysławie

W dniach od 19 do 20 lutego 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie partnerskie w Bratysławie. Po zakończeniu wszystkich 6 akcji pilotażowych, promujących nowe podejścia w rozwoju regionalnych węzłów transportowych w rejonie objętym projektem, partnerzy projektu spotkali się w celu wymiany doświadczeń. Podczas spotkania partnerzy doszli do wspólnego wniosku, iż jednym z kluczowych rezultatów projektu było podniesienie świadomości wśród decydentów w zakresie reorganizacji i rozbudowy regionalnej sieci transportu publicznego.

Tematy: Transport
Program: INTERREG CENTRAL