· 19.01.2015 ·

W drodze do nowego projektu

Przedstawieciele 11-stu instytucji spotkali się w dniach 13 i 14 stycznia 2015 r. w Chemnitz (DE). Spotkanie, które prowadziła firma core-consult, miało na celu przedyskutowanie wspólnego wniosku projektowego, który zostanie złożony w ramach nowego transnarodowego programu Europa Środkowa (Interreg Central Europe 2014-2020). Dyskutowano przede wszystkim o tym, w jaki sposób gminy mogą zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych z byłych obszarów górniczych. W trakcie spotkania uczestnicy zwiedzili również teren tegorocznej Krajowej Saksońskiej Wystawy Ogrodniczej, która odbędzie się Oelsnitz/Erzgebirge.

Program: ogólnie