· 18.02.2015 ·

Transgraniczne geoportale

Współpraca ekspertów planowania przestrzennego z Saksonii i Dolnego Śląska wyraźnie wykazała, iż procesy planowania realizowane w pobliżu granic, wymagają korzystania z geoportali sąsiednich krajów. Z inicjatywy Regionalnego Związku Planowania Górne Łużyce – Dolny Śląsk, we Wrocławiu w dniach 12 i 13 lutego 2014 r. miało miejsce spotkanie ekspertów z zakresu planowania przestrzennego oraz geodezji, którego celem było omówienie możliwości zlinkowania geoportali funkcjonujących w Saksonii i na Dolnym Śląsku. Równolegle do tego posiedzenia odbywało się również spotkanie osób odpowiedzialnych za realizację projektu „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia”, w którym brała udział również firma core-consult. Oba spotkania zostały przeprowadzone w ramach wymienionego projektu.

Program: ogólnie