mgr geografii Peter Schulenkorf

Peter_9_DSC_0258

Urodził się w Münster, Niemcy. Studia geografii, profile: Rozwój lokalny, regionalny i krajowy, geografia fizyczna na Westfälische Wilhelms-Universität Münster i Arctic Studies na Uniwersytecie w Laponii, Rovaniemi (Finlandia). Od 2009 r. prezes core-consult GmbH & Co. KG, Drezno.

Referencje:

2008
Niezależny konsultant ds. międzynarodowej współpracy w dziedzinie rozwoju regionalnego, programów unijnych, rozwoju i zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE. Doradztwo i wsparcie administracyjne dla Federalnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast, Berlin, Wydział ds. Europejskiego Rozwoju Przestrzennego

2002 – 2008
Referent projektu w angielskojęzycznym Sekretariacie INTERREG III B CADSES,  pracownik Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Odpowiedzialny za doradztwo i konsultacje w zakresie projektów, ocenę propozycji projektów i zarządzanie projektami. Menedżer 130 wnioskodawców projektów i ok. 1600 partnerów projektów z programu CADSES

2000 – 2002
Referent Kraju Związkowego Meklemburgia – Pomorze Przednie ds. Europejskiego Planowania Przestrzennego, INTERREG IIC / IIIB Morze Bałtyckie i CADSES,  jak również ds. współpracy w obszarze Morza Bałtyckiego w dziedzinie planowania przestrzennego (VASAB)