mgr Agata Dittrich

Agata Portrait

Urodzona w Słupcy, Polska. Studia licencjackie z ochrony środowiska oraz magisterskie w zakresie zarządzania środowiskiem przyrodniczym na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku „Pozyskiwanie i Rozliczanie Funduszy Unijnych”. Od października 2012 r. w firmie core-consult GmbH & Co. KG, Drezno na stanowisku manager projektów.

 

Referencje:

2011-2012
Biuro Koordynacyjne Projeków EWT Saksońskiej Agencji Oświatowej (Koordinierungsbüro der Ziel3-Projekte der Sächsischen Bildungsagentur), Görlitz (DE) współpracownik w dwóch projektach z zakresu interkulturalności oraz edukacji, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013

2008-2010
Abrys Sp. z o.o., Poznań, redaktor czasopisma dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej, od 2009 r. manager projektu utworzenia czasopisma branżowego z zakresu ochrony środowiska dla przedsiębiorców a następnie redaktor prowadzący tego magazynu

2007-2008
Fundacja im. Heinrich Bölla, Warszawa, koordynator programu stypendialnego „Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich“

2006
Saksońska Fundacja Krajowa ds. Przyrody i Środowiska Naturalnego (Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt), Dresden (DE), praktyka w ramach stypendium Niemieckiej Fundacji Federalnej – Środowisko (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) i Fundacji im. Nowickiego dla najlepszych polskich absolwentów uczelni wyższych w zakresie ochrony środowiska, uczestnictwo w trójnarodowym projekcie Interreg IIIA: „Transgraniczna sieć edukacji ekologicznej”