Firma core-consult to międzynarodowy, interdyscyplinarny i wielojęzykowy zespół. Dzięki temu szybko, profesjonalnie i sprawnie pomagamy Państwu w zdobywaniu funduszy unijnych, zarządzaniu projektami unijnymi z różnych zakresów tematycznych czy też koordynowaniu europejskich grup projektowych. Nasze usługi oferujemy w wielu językach. Zapraszamy Państwa do współpracy z nami!

 

Gerald Stöger (Prezes)

Urodził się w Horn, Austria. Studia planowania i zagospodarowania przestrzennego na Politechnice w Wiedniu. Od 2009 r. prezes core-consult GmbH & Co. KG, Drezno.

 

 

 

 

 

Peter Schulenkorf (Prezes)

Urodził się w Münster, Niemcy. Studia geografii, profile: Rozwój lokalny, regionalny i krajowy, geografia fizyczna na Westfälische Wilhelms-Universität Münster i Arctic Studies na Uniwersytecie w Laponii, Rovaniemi (Finlandia). Od 2009 r. prezes core-consult GmbH & Co. KG, Drezno.

 

 

Frank Trepte (Prokurent)

Urodził się w Karl-Marx-Stadt (obecnie Chemnitz), Niemcy. Studia w Berlinie i Brukseli na wydziale nauk politycznych, specjalność integracja europejska. W latach 2001 – 2011 pracownik Aufbauwerk Region Leipzig GmbH. Frank Trepte jest wybitnym ekspertem w dziedzinie opracowań i realizacji projektów europejskich, szczególnie z takich tematów jak gospodarka i rozwój regionalny. Od 2013 r. prokurent/akcjonariusz w firmie core-consult GmbH & Co. KG, Drezno.

 

 

 

 

Urszula Borek (Manager projektów) 

Urodzona w Nowym Sączu w województwie małopolskim (Polska). Studia rozpoczęła na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Wrocławskim. Latem 2019 r. Urszula Borek ukończyła studia licencjackie na wydziale psychologii o specjalności psychologia w zdrowiu i chorobie na uczelni DSW we Wrocławiu. Dzięki pracy w Polsce, Irlandii i Niemczech posiada wysoki poziom kompetencji kulturowych i umiejętności językowych. Od grudnia 2015 roku mieszka i pracuje w Niemczech. Urszula Borek dołączyła do zespołu firmy core-consult GmbH & Co. KG we wrześniu 2019 roku jako manager projektów.

 

 

 

David Gabriel (Student employee)

Urodzony w Neratovice, Republika Czeska. Obecnie student inżynierii przemysłowej na Uniwersytecie Technicznym w  Dreźnie. David Gabriel pracuje w firmie core-consult GmbH & Co. KG w Dreźnie od października 2019 roku.

 

 

 

 

 

Kevin Synowiec (Student employee)

Urodzony w Trewirze. Obecnie student inżynierii przemysłowej na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. Praktyka w Luksemburgu (Europejski Bank Inwestycyjny). Od października 2019 roku pomoc studencka w firmie core-consult GmbH & Co. KG w Dreźnie.

 

 

 

 

 

Ramona Plitt (Student employee)

Urodzona w Bremie. Studiowała anglistykę i kulturoznawstwo w Lipsku. Późniejsze studia magisterskie z języków europejskich w Dreźnie i Leuven w Belgii. Praktyki we Wrocławiu (Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonii) i Krakowie (Willa Decjusza). Ramona Teresa Plitt rozpoczęła studia doktoranckie na TU Dresden w październiku 2019 r. I od marca 2021 r. Pracuje w core-consult GmbH & Co. KG w Dreźnie.

 

free-lancers