Firma core-consult to międzynarodowy, interdyscyplinarny i wielojęzykowy zespół. Dzięki temu szybko, profesjonalnie i sprawnie pomagamy Państwu w zdobywaniu funduszy unijnych, zarządzaniu projektami unijnymi z różnych zakresów tematycznych czy też koordynowaniu europejskich grup projektowych. Nasze usługi oferujemy w wielu językach. Zapraszamy Państwa do współpracy z nami!

 

Gerald Stöger (Prezes)

Urodził się w Horn, Austria. Studia planowania i zagospodarowania przestrzennego na Politechnice w Wiedniu. Od 2009 r. prezes core-consult GmbH & Co. KG, Drezno.

 

 

 

 

 

Peter Schulenkorf (Prezes)

Urodził się w Münster, Niemcy. Studia geografii, profile: Rozwój lokalny, regionalny i krajowy, geografia fizyczna na Westfälische Wilhelms-Universität Münster i Arctic Studies na Uniwersytecie w Laponii, Rovaniemi (Finlandia). Od 2009 r. prezes core-consult GmbH & Co. KG, Drezno.

 

 

Frank Trepte 

Urodził się w Karl-Marx-Stadt (obecnie Chemnitz), Niemcy. Studia w Berlinie i Brukseli na wydziale nauk politycznych, specjalność integracja europejska. W latach 2001 – 2011 pracownik Aufbauwerk Region Leipzig GmbH. Frank Trepte jest wybitnym ekspertem w dziedzinie opracowań i realizacji projektów europejskich, szczególnie z takich tematów jak gospodarka i rozwój regionalny. Od 2013 r. prokurent/akcjonariusz w firmie core-consult GmbH & Co. KG, Drezno.

 

 

Agata Dittrich (Manager projektów)

Urszula Borek (Manager projektów)

David Gabriel

Kevin Synowiec

free-lancers