Firma core-consult to międzynarodowy, interdyscyplinarny i wielojęzykowy zespół. Dzięki temu szybko, profesjonalnie i sprawnie pomagamy Państwu w zdobywaniu funduszy unijnych, zarządzaniu projektami unijnymi z różnych zakresów tematycznych czy też koordynowaniu europejskich grup projektowych. Nasze usługi oferujemy w wielu językach. Zapraszamy Państwa do współpracy z nami!

Gerald Stöger (Prezes)

Peter Schulenkorf (Prezes)

Frank Trepte (Prokurent)

Agata Dittrich (Manager projektów)

Sylwia Zawada (Manager projektów)

Urszula Borek (Manager projektów)

Agata Dittrich (Manager projektów)

David Gabriel

Kevin Synowiec

free-lancers