Europaregion Donau Moldau
· 30.06.2021 ·

core-consult przeprowadza badanie dotyczące cyfryzacji w obszarze usług opieki zdrowotnej

Stowarzyszenie Euroregion Dunaj-Mołdawia zleciło firmie core-consult przeprowadzenie studium porównawczego struktury i stanu cyfryzacji w opiece stacjonarnej, nad osobami starszymi w trzech regionach pomiędzy Bawarią, Czechami i Austrią. Wyniki będą stanowiły podstawę do opracowania projektu i pozwolą na określenie możliwych działań... Więcej informacji

Tematy: Opieka zdrowotna
Program: ogólnie