· 25.06.2018 ·

Start konsultacji dot. Studium Pogranicza

Przedstawiciele szczebla gminnego oraz związków, stowarzyszeń zostali zaproszeni do udziału w Forum prezentującym wyniki częściowe Saksońsko-Dolnośląskiego Studium Pogranicza. Podczas spotkania miała miejsce dyskusja nt. różnych sposobów podejścia do tematyki planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego obszaru pogranicza. Ponadto Forum zainicjowało fazę konsultacyjną Studium Pogranicza. Wyniki końcowe Studium powinny być znane w połowie roku 2019.

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Współpraca administracji, Zmiany demograficzne
Program: Polska-Saksonia