· 19.09.2016 ·

Spotkanie rozpoczynające projekt RUMOBIL

15 i 16 września 2016 r. w węgierskiej miejscowości Nagykálló odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu RUMOBIL. Spotkanie służyło nie tylko zapoznaniu się partnerów ale również omówieniu kolejnych działań projektowych i utworzeniu Grupy Sterującej. Celem projektu jest rozwój nowych rozwiązań w zakresie transportu publicznego na obszarach wiejskich.

Program: INTERREG CENTRAL