· 12.05.2017 ·

Europejski Szlak Kulturowy „Reformacja” nabiera kształtu

Dnia 9 i 10 maja 2017 r. miało miejsce spotkanie partnerów projektu ECRR w Pilsen. Podczas spotkania rozmawiano nt. dalszego kształtowania Europejskiego Szlaku Kulturowego „Reformacja”. Ważnymi  punktami dyskusji było ustalenie tego jak w przyszłości powinien być rozwijany Europejski Szlak Kulturowy „Reformacja”, jakie kryteria jakości powinny zostać wprowadzone przy jego tworzeniu, w jaki sposób powinno wyglądać zarządzanie strukturami szlaku oraz działania promocyjne. Wyniki spotkania oraz kolejnych ustaleń zostaną zaprezentowane jesienią 2017 r. w Erfurcie podczas konferencji, której uczestnikiem będzie m.in. premier Turyngii.

Program: INTERREG CENTRAL