· Magdeburg ·

YOUMOBIL: Mobilność młodych ludzi w obszarach wiejskim

W projekcie YOUMOBIL pracuje ośmiu partnerów nad innowacyjnym wsparciem mobilności młodych ludzi w obszarze wiejskim oraz nad zapobieganiem ich migracji z tych obszarów. Partnerem Wiodącym projektu jest Ministerstwo  Rozwoju Kraju i Transportu Saksonii-Anhalt. core-consult wspiera współpracę transgraniczną jako zewnętrzny sekretariat ds. finansowych i zarządzania projektem.

Czas współpracy przy projekcie: 04/2019 – 12/2021

Website

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Transport, Zmiany demograficzne
Program: Central Europe 2014-2020