· Magdeburg ·

WOMEN: Kobiety kształtują przyszłość

Głównym celem projektu WOMEN jest przygotowanie ponadnarodowego planu działań, mającego za zadanie zabezpieczenie kapitału ludzkiego w regionach dotkniętych zmianami demograficznymi, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Poprzez podjęte w projekcie działania, dostępny potencjał pracowniczy w postaci kobiet, będących wykwalifikowanymi pracownikami, powinien zostać zabezpieczony a ponadto rozwinięty oraz dopasowany do zapotrzebowania różnych branż gospodarki. To z kolei, powiązane jest z kolejnym celem projektu, zakładającym zwiększenie stopy zatrudnienia wśród kobiet oraz wzmocnienie czynników hamujących proces emigrowania z terenów dotkniętych zmianami demograficznymi, a co za tym idzie ze zmiejszeniem dysproporcji w zakresie płci pracowników i mieszkańców tych regionów.

Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Transportu Landu Dolna Saksonia firma core-consult zajmowała się doradztwem w trakcie przygotowywania projektu, które obejmowało m.in. planowanie finansów, proces przygotowywania wniosku projektowego oraz ogólnie rozumianą koordynację fazy przygotowawczej projektu. Z kolei w trakcie realizacji projektu core-consult pełni rolę sekretariatu projektu. Tutaj do naszych zadań należy m.in. moderowanie oraz koordynowanie międzynarodowego partnerstwa projektu.

Czas współpracy przy projekcie: 07/2011 – 12/2014

Tematy: Zmiany demograficzne
Program: Central Europe 2007-2013