· Dresden ·

VirtualArch: Archeologia i wirtualna rzeczywistość

core-consult rozwija na zlecenie Krajowego Urzędu Archeologii Wolnego Kraju Związkowego Saksonii międzynarodowy projekt w ramach programu CENTRAL EUROPE. Archeologiczne dziedzictwo kulturowe w całej Europie jest często poddawane różnym niekorzystnym naciskom.

Znaleziska archeologiczne konkurują z innymi rodzajami użytkowania danej przestrzeni np. z planami budowy infrastruktury drogowej, przeciwpowodziowej. Również szeroko zakrojone działania turystyczne zagrażają długotrwałej ochronie obiektów i zabytków archeologicznych. Z drugiej jednak strony turystyka może wspomagać zrównoważony rozwój regionalny i tym samym ochronę obiektów archeologicznych.

Innowacyjne instrumenty wirtualnej rzeczywistości np. rozszerzona rzeczywistość (Augmented Reality) mogą być dobrym narzędziem dla ochrony, dokumentacji i prezentacji archeologicznych znalezisk oraz zabytków. Tym samym narzędzia wirtualnej rzeczywistości są źródłem rozwiązań i wytycznych w ramach zintegrowanego zarządzania konfliktami.

Tematy: Dziedzictwo kulturowe, Turystyka
Program: Central Europe 2014-2020