· Stuttgart ·

Urban SMS: Ocena okresowa postępów i rezultatów projektu

Na zlecenie stolicy Kraju Związkowego Stutgartu, firma core-consult oceniała projekt Urban SMS w ponadnarodowym programie Cel-3 Central Europe. Poza ewaluacją zarządzania finansami i zarządzania projektem ocenialiśmy również uzyskane rezultaty projektu oraz ich prezentację opinii publicznej, w szczególności w oparciu o przeprowadzone działania i aktywności w zakresie komunikacji i działań promocyjnych.

Oprócz dokładnej oceny dokumentów przedłożonych przez Partnera Wiodącego, firma core-consult uczestniczyła w konferencji dotyczącej projektu URBAN SMS w maju 2010 r.  w Celje, Słowenia.

Czas współpracy: 04/2010 – 07/2010

Website

Tematy: Ochrona przyrody i środowiska
Program: Central Europe 2007-2013