· Dresden ·

TransGredio: Wymiana nt. zmian strukturalnych w regionie Łużyc

W projekcie TransGredio Saksońskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego będą wymieniać poglądy nt. wpływu strukturalnych zmian w gospodarce w regionie Łużyc na transgraniczny rozwój regionalny. Tłem do tego jest decyzja o wycofaniu produkcji węgla brunatnego po stronie niemieckiej oraz planowane w związku z tym miliardowe inwestycje wspierające transformację gospodarczą. Wniosek projektowy został opracowany przez firmę core-consult jesienią 2019 r a następnie złożony do oceny. W kwietniu 2020 r. Komitet Monitorujący Programu Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 zatwierdził projekt do realizacji, pod warunkiem, że będzie dostępna w Programie wystarczająca pula środków finansowych.

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Współpraca administracji
Program: INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020