· Dresden ·

MonuVirt: Wirtualna przeszłość

Państwowy Urząd Archeologii w Saksonii zlecił core-consult opracowanie międzynarodowego projektu strategicznej integracji podejść do tematów rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej do istniejących lub wciąż opracowywanych planów zarządzania miejscami światowego dziedzictwa w Rudawach Saksońskich i specjalnymi miejscami pamięci w Saksonii, jak były obóz jeniecki z czasów II wojny światowej w Saksonii. Projekt przyczynia się do lepszej komunikacji dziedzictwa kulturowego, a tym samym przyczynia się do ochrony i użytkowania tych zabytków archeologicznych. Wspiera również takie tematy, jak tożsamość regionalna, ale także edukacja polityczna i kultura pamięci na obszarach wiejskich we wschodnich Niemczech. Projekt został złożony w czwartym naborze do programu INTERREG Europa Środkowa. MonuVirt został zakwalifikowany jako spełniający kryteria uzyskania wsparcia przez wewnętrznych i zewnętrznych oceniających, ale nie mógł uzyskać wsparcia finansowego z powodu niewystarczających funduszy.

Program: Central Europe 2014-2020