· Löbau ·

Międzynarodowe sieci kooperacyjne miasta Löbau: Rozwój nowych projektów unijnych

W ramach jednego z działań, finansowanego w zakresie FR REGIO (program wspierania rozwoju regionalnego na terenie Wolnego Kraju Związkowego Saksonia), firma core-consult analizuje międzynarodowe sieci kooperacyjne występujące w mieście Löbau i w podlegających mu stowarzyszeniach. Celem tego działania jest zidentyfikowanie obszarów działań dla realizacji przyszłych europejskich projektów, które będą mogły być składane w postaci wniosków projektowych, w okresie nowej fazy programowania 2014-2020.

Czas współpracy:  04/2014 -12/2014

Tematy: Pożarnictwo, Rozwój miejski i regionalny
Program: FR REGIO, INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020, INTERREG Saksonia-Republika Czeska 2014–2020