· Dresden ·

Justice CZ-SN: Współpraca instytucjonalna między urzędami wymiaru sprawiedliwości

Na zlecenie Saksońskiego Ministerstwa Sprawiedliwość, core-consult wspiera przygotowanie wniosku projektowego mającego na celu wzmocnienie współpracy transgranicznej z Ministerstwem Sprawiedliwości Republiki Czeskiej. W projekcie przewidziane są hospitacje i warsztaty między organami ścigania i więziennictwa obu krajów sąsiednich. Wniosek o dofinansowanie na projekt zostanie złożony w ramach Programu INTERREG Saksonia – Republika Czeska 2014-2020.

Czas współpracy przy projekcie: 04-08/2019

Tematy: Współpraca administracji
Program: INTERREG Saksonia-Republika Czeska 2014–2020