· Nürnberg ·

Dare 2 Connect: rozwój europejskiej zielonej wstęgi

core-consult opracował kompletny wniosek dla projektu D2C, który został złożony w drugim naborze Programu INTERREG dla regionu Dunaju. Projekt dąży do lepszego powiązania obszarów Natura 2000 wzdłuż Zielonej Wstęgi w regionie Dunaju, łącząc przy tym administrację ochrony przyrody, organizację pozarządowe, uniwersytety i innych partnerów publicznych. Jego celem jest opracowanie wspólnej, międzynarodowej strategii dalszego rozwoju Zielonej Wstęgi w regionie Dunaju  (Green Belt Danube Region 2030)  oraz realizacja działań pilotażowych.

Projekt otrzymał dofinansowanie.

Tematy: Ochrona przyrody i środowiska
Program: Danube Region 2014-2020