· Dresden ·

Archiv-Net: Wzmocnienie badań historycznych w Górach Rudawach

Badacze mogą wykorzystać liczne archiwa i zbiory w Niemczech oraz w Czechach w historycznych pracach badawczych na temat  Gór Rudaw w szczególności w okresie średniowiecza. Ponieważ są one we władztwie różnych podmiotów warunki do prowadzenia badań są w nich bardzo różne. Brakuje także orientacji, jakie warunki badawcze panują w poszczególych jednostkach. Z tego względu Krajowy Urząd Archeologii Saksonia (niem. Landesamt für Archäologie Sachsen) i Instytut Archologii Akademii Nauk Republiki Czeskiej zaincjowali projekt „Archiv-Net”. W ramach projektu przewidziane są wspólne warsztaty w muzeach i w zbiorach, w wyniku których powinien powstać przewodnik do wykorzystania w przyszłych badaniach historycznych o średniowiecznej migracji w Górach Rudawach. Ponadto partnerzy projektu wspólnie zajmą się znaleziskami i badaniami poszczególnych zbiorów, aby w projekcie badawczy przedstawić różne aspekty tej migracji. core-consult wspiera realizację pojektu w zakresie jego zarządzania.

 

Czas współpracy przy projekcie: 10/2018 – 09/2020

Tematy: Dziedzictwo kulturowe, Współpraca administracji
Program: INTERREG Saksonia-Republika Czeska 2014–2020