Analiza w ewaluacja

Ocena programów i projektów

Wykorzystujemy nasze doświadczenie w ewaluacji skuteczności i osiągnięć międzynarodowych projektów oraz przy analizie wyzwań rozwoju regionalnego. Współpracujemy przy tym z międzynarodowymi partnerami, spełniając wysokie wymagania naukowe.

core-consult dysponuje niezbędnym doświadczeniem i podejściem metodologicznym do ewaluacji poszczególnych wyników prac, rezultatów projektu oraz realizacji programów finansowych, czy też w formie analizy daje impulsy do ich dalszej realizacji. W ramach usług takie ekspertyzy były już opracowywane dla klientów z całej Europy.

 

Referencje

 

· Freyung ·

Studium Digi4Care: Analiza procesu cyfryzacji w zakresie opieki nad osobami starszymi

Więcej informacji


· Zittau ·

ALiZi: Obszar rozwoju Zittau – Liberec

Więcej informacji

Tematy: Rozwój miejski i regionalny
Program: INTERREG Saksonia-Republika Czeska 2014–2020

· Kajaani ·

BRIDGES: Wzmacnianie innowacyjności w bioekonomii

Więcej informacji

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Współpraca administracji
Program: INTERREG EUROPE

· Dresden ·

Ewaluacja Programu SN-CZ 2014-2020: Poprawa jakości koncepcji i realizacji Programu

Więcej informacji

Tematy: Współpraca administracji
Program: INTERREG Saksonia-Republika Czeska 2014–2020

· Löbau ·

Międzynarodowe sieci kooperacyjne miasta Löbau: Rozwój nowych projektów unijnych

Więcej informacji

Tematy: Pożarnictwo, Rozwój miejski i regionalny
Program: FR REGIO, INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020, INTERREG Saksonia-Republika Czeska 2014–2020

· Bonn ·

Współpraca przy realizacji Federalnego Programu Ponadnarodowej Współpracy: Doradztwo dla niemieckich wnioskodawców i partnerów transnarodowej współpracy

Więcej informacji

Tematy: Współpraca administracji

· Rome ·

Zakończenie programu INTERREG IIIB CADSES: Zarządzanie unijnym programem ponadnarodowym

Więcej informacji

Tematy: Współpraca administracji
Program: CADSES

· Budapest ·

Studium i ocena stawek kosztów administracji: Usługi doradcze w zakresie korzystania z ryczałtów

Więcej informacji

Tematy: Współpraca administracji
Program: Southeast Europe 2007-2013

· Wien ·

Przeprowadzenie analizy programów: Zapobieganie, zgłaszanie i ściganie błędów lub nieprawidłowości w ramach funduszy strukturalnych

Więcej informacji

Tematy: Współpraca administracji
Program: INTERACT

· Stuttgart ·

Urban SMS: Ocena okresowa postępów i rezultatów projektu

Więcej informacji

Tematy: Ochrona przyrody i środowiska
Program: Central Europe 2007-2013