Firma core-consult GmbH & Co. KG świadczy usługi od 2008 r. w zakresie projektów transgranicznej, transnarodowej i europejskiej współpracy. Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu i zarządzaniu projektami oraz programami współfinansowanymi ze środków UE. Jako podmiot zewnętrzny międzynarodowego Sekretariatu INTERREG III B CADSES w Dreźnie, a także w związku z naszą wieloletnią działalnością wspierania Federalnego Programu Współpracy Transgranicznej, jesteśmy doskonale obeznani z wymogami i zadaniami narodowych i międzynarodowych programów finansowych.

Oferujemy nasze usługi w zakresie tworzenia projektów, zarządzania projektami oraz analiz & ewaluacji.

core-consult pomoże stworzyć projekt z Państwa koncepcji i wesprze w wypełnieniu uciążliwych, lecz niejednokrotnie niedających się ominąć, wymogów administracyjnych związanych z zarządzaniem projektem czy programem. Dzięki naszemu interdyscyplinarnemu i międzynarodowemu zespołowi możemy zaoferować usługi zarówno po niemiecku, polsku i czesku, jak i w biegłym angielskim.