Od 2008 r. firma core-consult oferuje usługi doradcze i wsparcie w zarządzaniu programami i projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej przejmując m.in. funkcję sekretariatu, zarządzanie finansami oraz działania promocyjne. Kadra kierownicza i pracownicy core-consult GmbH & Co. KG posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie opracowywania i zarządzania projektami i programami unijnymi. Mając u podstaw doświadczenie zdobyte w okresie sprawowania funkcji Sekretariatu międzynarodowego programu INTERREG III B CADSES w Dreźnie oraz podczas długoletniej asystentury w Federalnym Programie Ponadnarodowej Współpracy znamy szczegółowo wymagania i zakresy działań poszczególnych krajowych i międzynarodowych programów wsparcia. Pełniąc funkcję menadżera ds. finansów i zarządzania w transgranicznych, ponadnarodowych i ponadregionalnych projektach (INTEREG IV A, B, C). core-consult jest obecnie pierwszym punktem kontaktowym dla wielu partnerów z Niemiec, Polski, Czech i całej Europy.

core1

core-consult pomaga Państwu realizować pomysły tworząc z nich projekty oraz wspiera w kwestii formalnej w spełnianiu uciążliwych, jednakże często nieuniknionych wymagań administracyjnych związanych z zarządzaniem projektami i programami.