· 17.08.2017 ·

Planowanie kolejnych wyjazdów fachowych

9 września 2017 roku we Wrocławiu odbylo się kolejne spotkanie partnerów projektu MineLife, które miało na celu zaplanowanie kolejnych wyjazdów fachowych do aktywnych i nieczynnych zakładów górniczych położonych w saksońsko-polskim regionie przygranicznym. Projekt daje możliwość wymiany wiedzy w zakresie dostępnych technologii i procedur w górnictwie oraz zarządzania konfliktami występującymi na obszarach górniczych.

Program: Polska-Saksonia