· 25.06.2018 ·

Pierwsze sukcesy w redukcji CO2 w transporcie towarów chemicznych

Faza pilotażowa w projekcie ChemMultimodal zaczyna przynosić  pierwsze rezultaty. W ponad połowie regionów uczestniczących w projekcie możliwe było przynajmniej częściowo, we współpracy z przedsiębiorstwami  z zakresu przemysłu chemicznego, zastąpienie transportu towarowego z wykorzystaniem samochodów ciężarowych przemieszczających się po drogach systemem multimodalnym z wykorzystaniem kolei. Efektywność nowych dróg transportu zostanie poddana ewaluacji lub optymalizacji z udziałem dostawców usług  logistycznych w czasie do końca jesieni 2018. W sytuacji gdy nowe rozwiązania w postaci mulitmodalnych dróg transportowych okażą się być skuteczne, będzie możliwe zaoszczędzenie tysiąca ton CO2 rocznie. Partnerzy projektu poinformowali o dotychczasowych doświadczeniach z fazy pilotażowej projektu podczas konferencji w Mediolanie, która odbyła się 19 czerwca 2019 r.

Tematy: Transport
Program: INTERREG CENTRAL