· 20.10.2015 ·

Pierwsze nabory w programie INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 opublikował harmonogram naborów dotyczący składania wniosków projektowych dla regularnych projektów. Wg aktulanych informacji pierwszy nabór na projekty w ramach osi priorytetowej nr 1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe będzie trwał od 23 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2016 r. Taki sam zakres czasowy jest przewidziany na składanie wniosków w ramach osi priorytetowej nr 2. Mobilność regionalna. Ponadto składanie wniosków w ramach osi priorytetowej nr 3. Edukacja transgraniczna będzie możliwe od 7 grudnia 2015 r. do 1 lutego 2016 r. Z kolei podmioty, które chciałyby złożyć wnioski projektowe w zakresie osi priorytetowej 4. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny będą miały na to czas od 4 stycznia 2016 r. do 1 marca 2016 r.

 

Program: ogólnie