· Leipzig ·

ARRIVAL REGIONS: Integracja dzięki społecznym innowacjom

ARRIVAL REGIONS: Obszary wiejskie stanowią punkt centralny projektu ARRIVAL REGIONS, którego Partnerem Wiodącym jest Instytut Geografii Regionalnej Leibniza. W projekcie pracuje razem 13 partnerów nad wsparciem społecznej i ekonomicznej integracji obywateli spoza UE, włącznie z uchodźcami. Ten transgraniczny projekt z 13 partnerami wspiera... Więcej informacji

Tematy: Zmiany demograficzne
Program: Central Europe 2014-2020
Rodzaj działania: Sekretariat projektu

· Magdeburg ·

YOUMOBIL: Mobilność młodych ludzi w obszarach wiejskim

W projekcie YOUMOBIL pracuje ośmiu partnerów nad innowacyjnym wsparciem mobilności młodych ludzi w obszarze wiejskim oraz nad zapobieganiem ich migracji z tych obszarów. Partnerem Wiodącym projektu jest Ministerstwo  Rozwoju Kraju i Transportu Saksonii-Anhalt. core-consult wspiera współpracę transgraniczną jako zewnętrzny sekretariat... Więcej informacji

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Transport, Zmiany demograficzne
Program: Central Europe 2014-2020
Rodzaj działania: Sekretariat projektu

· Dresden ·

Justice CZ-SN: Współpraca instytucjonalna między urzędami wymiaru sprawiedliwości

Na zlecenie Saksońskiego Ministerstwa Sprawiedliwość, core-consult wspiera przygotowanie wniosku projektowego mającego na celu wzmocnienie współpracy transgranicznej z Ministerstwem Sprawiedliwości Republiki Czeskiej. W projekcie przewidziane są hospitacje i warsztaty między organami ścigania i więziennictwa obu krajów sąsiednich.... Więcej informacji

Tematy: Współpraca administracji
Program: INTERREG Saksonia-Republika Czeska 2014–2020
Rodzaj działania: Rozwój projektu

· Kamenz ·

Nauka jako przygoda: Działalność archeologiczna w szkołach

core-consult opracował wniosek projektowy na zlecenie Urzędu Powiatowego w Budziszynie w ramach trzeciej osi priorytetowej „Edukacja transgraniczna” Programu INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Projekt zajmuję się przekazywaniem wiedzy o archeologicznych wykopaliskach i dziedzictwie kulturowym oraz pokazuje znaczenie naukowych metod... Więcej informacji

Tematy: Dziedzictwo kulturowe, Edukacja
Program: INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020
Rodzaj działania: Rozwój projektu

· Nürnberg ·

DaRe 2 Connect (D2C): Biotopowa sieć wzdłuż Zielonego Pasa

Partnerzy projektu D2C z Niemiec, Czech, Austrii i Węgier pracują nad stworzeniem sieci biotopów wzdłuż Zielonego Pasa. Będą one oparte na wykorzystaniu danych geograficznych do identyfikacji możliwych transnarodowych sieci ekologicznych i oceny ich usług ekosystemowych. Po udanym opracowaniu projektu, core-consult jest odpowiedzialny za... Więcej informacji

Tematy: Ochrona przyrody i środowiska, Rozwój miejski i regionalny
Program: Danube Region 2014-2020
Rodzaj działania: Sekretariat projektu

· Pirna ·

ArchaeoForest: Leśnictwo w świetle zmian klimatycznych

Na zlecenie Państwowego Zakładu Lasów Saksońskich (niem. Staatsbetrieb Sachsenforst) core-consult przygotował wniosek projektowy celem uzyskania dofinansowania z Leśnego Funduszu  Klimatycznego (niem. Waldklimafonds). Zadaniem projektu, w którym uczestniczą Krajowy Urząd Archeologii Saksonia (niem. Landesmat für Archäologie Sachsen)... Więcej informacji

Tematy: Ochrona klimatu, Ochrona przyrody i środowiska
Program: Waldklimafonds
Rodzaj działania: Rozwój projektu

· Kamenz ·

Nauka jako przygoda: Działalność archeologiczna w szkołach

Muzeum Łużyc Zachodnich w Kamenz, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu współpracują w ramach projektu "Nauka jako przygoda", w celu stworzenia pozaszkolnych, transgranicznych (polsko-niemieckich), interdyscyplinarnych programów edukacyjnych na podstawie materiałów archeologicznych i zabytków kultury materialnej... Więcej informacji

Tematy: Dziedzictwo kulturowe, Edukacja
Program: INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020
Rodzaj działania: Sekretariat projektu

· Dresden ·

Archiv-Net: Wzmocnienie badań historycznych w Górach Rudawach

Badacze mogą wykorzystać liczne archiwa i zbiory w Niemczech oraz w Czechach w historycznych pracach badawczych na temat  Gór Rudaw w szczególności w okresie średniowiecza. Ponieważ są one we władztwie różnych podmiotów warunki do prowadzenia badań są w nich bardzo różne. Brakuje także orientacji, jakie warunki badawcze panują w... Więcej informacji

Tematy: Dziedzictwo kulturowe, Współpraca administracji
Program: INTERREG Saksonia-Republika Czeska 2014–2020
Rodzaj działania: Sekretariat projektu

· Magdeburg ·

Youmobil: zwiększenie atrakcyjności dla młodych lokalnego pasażerskiego transportu publicznego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Transportu Kraju Saksonia-Anhalt zleciła core-consult przygotowanie projektu mającego na celu zwiększenie atrakcyjności lokalnego publicznego transportu pasażerskiego na terenach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb transportowych młodych ludzi. Projekt ma wnieść wkład w poprawę poziomu... Więcej informacji

Tematy: Transport, Zmiany demograficzne
Program: Central Europe 2014-2020
Rodzaj działania: Rozwój projektu

· Erfurt ·

REIF: wzmocnienie kolejowego transportu towarowego

core-consult opracował dla Ministerstwa Infrastruktury i Rolnictwa z Turyngii wniosek projektowy dot. wzmocnienia transportu kolejowego. W pierwszym rzędzie skupiono się tu na potencjale średnich przedsiębiorstw, które to przede wszystkim korzystają z logistyki drogowej. Działania pilotażowe mają sprawdzić, kiedy osiągnięta zostaje... Więcej informacji

Tematy: Transport
Program: Central Europe 2014-2020
Rodzaj działania: Rozwój projektu