· Dresden ·

RegiaMobil: Współpraca w zakresie transportu w celu lepszego połączenia Europy Środkowej

Projekt RegiaMobil ma na celu zwiększenie mobilności osób mieszkających na obszarach wiejskich poprzez inteligentne rozwiązania w zakresie transportu publicznego, a tym samym poprawę ich dostępu do europejskich i krajowych sieci transportowych. Koncentruje się on na poprawie dostępności regionów peryferyjnych i granicznych do TEN-T i... Więcej informacji

Tematy: Transport
Program: Central Europe 2014-2020
Rodzaj działania: Sekretariat projektu

· Löbau ·

Kom(m)ando – Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu: transgraniczna ochrona przed katastrofami

W projekcie „Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu” miasto Löbau i Powiat Lubański zintensyfikują współpracę w zakresie ochrony przed katastrofami. Oprócz wspólnych ćwiczeń i szkoleń, w tym młodzieżowych straży pożarnych, ludność w regionie przygranicznym będzie informowana o zagrożeniach wynikających z powodu... Więcej informacji

Tematy: Ochrona klimatu
Program: INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020
Rodzaj działania: Rozwój projektu

· Dresden ·

TransGredio: Wymiana nt. zmian strukturalnych w regionie Łużyc

W projekcie TransGredio Saksońskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego będą wymieniać poglądy nt. wpływu strukturalnych zmian w gospodarce w regionie Łużyc na transgraniczny rozwój regionalny. Tłem do tego jest decyzja o wycofaniu produkcji węgla brunatnego po stronie niemieckiej oraz... Więcej informacji

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Współpraca administracji
Program: INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020
Rodzaj działania: Rozwój projektu

· Erfurt ·

REIF: REWITALIZACJA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

Transport towarowy ma zostać przeniesiony na tory, ale duże gałęzie przemysłu często nie są już podłączone do sieci kolejowej. Ministerstwo Infrastruktury i Rolnictwa w Turyngii chce znaleźć nowe rozwiązania wraz z 6 innymi regionami europejskimi. Firmie core-consult zlecono zarządzanie projektem i finansami projektu. Czas... Więcej informacji

Tematy: Transport
Program: Central Europe 2014-2020
Rodzaj działania: Sekretariat projektu

· Magdeburg ·

Regiamobil: NOWE PODEJŚCIE DO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W OBSZARACH WIEJSKICH

W imieniu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Transportu Saksonia-Anhalt firma Core-Consult opracowała wniosek projektowy do czwartego naboru programu Interreg Central Europe. Celem projektu jest transfer innowacyjnych podejść do promowania transportu publicznego między różnymi regionami Europy Środkowej. Opiera się na wynikach... Więcej informacji

Tematy: Transport
Program: Central Europe 2014-2020
Rodzaj działania: Rozwój projektu

· Pirna ·

ArchaeoForest: PRZYSTOSOWANIE LASÓW DO ZMIANY KLIMATU

W imieniu przedsiębiorstwa państwowego Sachsenforst, core-consult jest odpowiedzialny za realizację projektu ArchaeoForest, który jest finansowany z wytycznych dotyczących finansowania funduszu klimatycznego dla lasów. Celem projektu, w który zaangażowani są także Państwowy Urząd Archeologii w Saksonii i Uniwersytet im. Ernsta Moritza... Więcej informacji

Tematy: Ochrona klimatu
Program: Waldklimafonds
Rodzaj działania: Sekretariat projektu

· Dresden ·

MonuVirt: Wirtualna przeszłość

Państwowy Urząd Archeologii w Saksonii zlecił core-consult opracowanie międzynarodowego projektu strategicznej integracji podejść do tematów rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej do istniejących lub wciąż opracowywanych planów zarządzania miejscami światowego dziedzictwa w Rudawach Saksońskich i specjalnymi miejscami pamięci w... Więcej informacji

Tematy: Dziedzictwo kulturowe
Program: Central Europe 2014-2020
Rodzaj działania: Rozwój projektu

· Bautzen ·

1000 lat Górnych Łużyc- ludzie, grody, miasta: prezentacja wspólnego dziedzictwa

Polska i Saksonia dzielą większość Górnych Łużyc, regionu kulturowego o długiej tradycji. Ze względu na bariery graniczne, językowe i instytucjonalne, nie istnieje całościowa prezentacja dziedzictwa kulturowego regionu. Ma to zostać zmienione wraz z projektem. Pod przewodnictwem partnera wiodącego Państwowego Urzędu... Więcej informacji

Tematy: Dziedzictwo kulturowe, Edukacja
Program: INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020
Rodzaj działania: Sekretariat projektu

· Leipzig ·

ARRIVAL REGIONS: Integracja dzięki społecznym innowacjom

ARRIVAL REGIONS: Obszary wiejskie stanowią punkt centralny projektu ARRIVAL REGIONS, którego Partnerem Wiodącym jest Instytut Geografii Regionalnej Leibniza. W projekcie pracuje razem 13 partnerów nad wsparciem społecznej i ekonomicznej integracji obywateli spoza UE, włącznie z uchodźcami. Ten transgraniczny projekt z 13 partnerami wspiera... Więcej informacji

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Zmiany demograficzne
Program: Central Europe 2014-2020
Rodzaj działania: Sekretariat projektu

· Magdeburg ·

YOUMOBIL: Mobilność młodych ludzi w obszarach wiejskim

W projekcie YOUMOBIL pracuje ośmiu partnerów nad innowacyjnym wsparciem mobilności młodych ludzi w obszarze wiejskim oraz nad zapobieganiem ich migracji z tych obszarów. Partnerem Wiodącym projektu jest Ministerstwo  Rozwoju Kraju i Transportu Saksonii-Anhalt. core-consult wspiera współpracę transgraniczną jako zewnętrzny sekretariat... Więcej informacji

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Transport, Zmiany demograficzne
Program: Central Europe 2014-2020
Rodzaj działania: Sekretariat projektu