· Erfurt ·

REIF: REWITALIZACJA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

Transport towarowy ma zostać przeniesiony na tory, ale duże gałęzie przemysłu często nie są już podłączone do sieci kolejowej. Ministerstwo Infrastruktury i Rolnictwa w Turyngii chce znaleźć nowe rozwiązania wraz z 6 innymi regionami europejskimi. Firmie core-consult zlecono zarządzanie projektem i finansami projektu. Czas... Więcej informacji

Tematy: Transport
Program: Central Europe 2014-2020
Rodzaj działania: Sekretariat projektu

· Magdeburg ·

Regiamobil: NOWE PODEJŚCIE DO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W OBSZARACH WIEJSKICH

W imieniu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Transportu Saksonia-Anhalt firma Core-Consult opracowała wniosek projektowy do czwartego naboru programu Interreg Central Europe. Celem projektu jest transfer innowacyjnych podejść do promowania transportu publicznego między różnymi regionami Europy Środkowej. Opiera się na wynikach... Więcej informacji

Tematy: Transport
Program: Central Europe 2014-2020
Rodzaj działania: Rozwój projektu

· Pirna ·

ArchaeoForest: PRZYSTOSOWANIE LASÓW DO ZMIANY KLIMATU

W imieniu przedsiębiorstwa państwowego Sachsenforst, core-consult jest odpowiedzialny za realizację projektu ArchaeoForest, który jest finansowany z wytycznych dotyczących finansowania funduszu klimatycznego dla lasów. Celem projektu, w który zaangażowani są także Państwowy Urząd Archeologii w Saksonii i Uniwersytet im. Ernsta Moritza... Więcej informacji

Tematy: Ochrona klimatu
Program: Waldklimafonds
Rodzaj działania: Sekretariat projektu

· Dresden ·

MonuVirt: Wirtualna przeszłość

Państwowy Urząd Archeologii w Saksonii zlecił core-consult opracowanie międzynarodowego projektu strategicznej integracji podejść do tematów rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej do istniejących lub wciąż opracowywanych planów zarządzania miejscami światowego dziedzictwa w Rudawach Saksońskich i specjalnymi miejscami pamięci w... Więcej informacji

Tematy: Dziedzictwo kulturowe
Program: Central Europe 2014-2020
Rodzaj działania: Rozwój projektu

· Bautzen ·

1000 lat Górnych Łużyc- ludzie, grody, miasta: prezentacja wspólnego dziedzictwa

Polska i Saksonia dzielą większość Górnych Łużyc, regionu kulturowego o długiej tradycji. Ze względu na bariery graniczne, językowe i instytucjonalne, nie istnieje całościowa prezentacja dziedzictwa kulturowego regionu. Ma to zostać zmienione wraz z projektem. Pod przewodnictwem partnera wiodącego Państwowego Urzędu... Więcej informacji

Tematy: Dziedzictwo kulturowe, Edukacja
Program: INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020
Rodzaj działania: Sekretariat projektu

· Leipzig ·

ARRIVAL REGIONS: Integracja dzięki społecznym innowacjom

ARRIVAL REGIONS: Obszary wiejskie stanowią punkt centralny projektu ARRIVAL REGIONS, którego Partnerem Wiodącym jest Instytut Geografii Regionalnej Leibniza. W projekcie pracuje razem 13 partnerów nad wsparciem społecznej i ekonomicznej integracji obywateli spoza UE, włącznie z uchodźcami. Ten transgraniczny projekt z 13 partnerami wspiera... Więcej informacji

Tematy: Zmiany demograficzne
Program: Central Europe 2014-2020
Rodzaj działania: Sekretariat projektu

· Magdeburg ·

YOUMOBIL: Mobilność młodych ludzi w obszarach wiejskim

W projekcie YOUMOBIL pracuje ośmiu partnerów nad innowacyjnym wsparciem mobilności młodych ludzi w obszarze wiejskim oraz nad zapobieganiem ich migracji z tych obszarów. Partnerem Wiodącym projektu jest Ministerstwo  Rozwoju Kraju i Transportu Saksonii-Anhalt. core-consult wspiera współpracę transgraniczną jako zewnętrzny sekretariat... Więcej informacji

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Transport, Zmiany demograficzne
Program: Central Europe 2014-2020
Rodzaj działania: Sekretariat projektu

· Dresden ·

Justice CZ-SN: Współpraca instytucjonalna między urzędami wymiaru sprawiedliwości

Na zlecenie Saksońskiego Ministerstwa Sprawiedliwość, core-consult wspiera przygotowanie wniosku projektowego mającego na celu wzmocnienie współpracy transgranicznej z Ministerstwem Sprawiedliwości Republiki Czeskiej. W projekcie przewidziane są hospitacje i warsztaty między organami ścigania i więziennictwa obu krajów sąsiednich.... Więcej informacji

Tematy: Współpraca administracji
Program: INTERREG Saksonia-Republika Czeska 2014–2020
Rodzaj działania: Rozwój projektu

· Kamenz ·

Nauka jako przygoda: Działalność archeologiczna w szkołach

core-consult opracował wniosek projektowy na zlecenie Urzędu Powiatowego w Budziszynie w ramach trzeciej osi priorytetowej „Edukacja transgraniczna” Programu INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Projekt zajmuję się przekazywaniem wiedzy o archeologicznych wykopaliskach i dziedzictwie kulturowym oraz pokazuje znaczenie naukowych metod... Więcej informacji

Tematy: Dziedzictwo kulturowe, Edukacja
Program: INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020
Rodzaj działania: Rozwój projektu

· Nürnberg ·

DaRe 2 Connect (D2C): Biotopowa sieć wzdłuż Zielonego Pasa

Partnerzy projektu D2C z Niemiec, Czech, Austrii i Węgier pracują nad stworzeniem sieci biotopów wzdłuż Zielonego Pasa. Będą one oparte na wykorzystaniu danych geograficznych do identyfikacji możliwych transnarodowych sieci ekologicznych i oceny ich usług ekosystemowych. Po udanym opracowaniu projektu, core-consult jest odpowiedzialny za... Więcej informacji

Tematy: Ochrona przyrody i środowiska, Rozwój miejski i regionalny
Program: Danube Region 2014-2020
Rodzaj działania: Sekretariat projektu