· 30.10.2018 ·

Otwarcie wystawy w Nochten

W dn. 18.10.2018 r. miało miejsce otwarcie wystawy objazdowej „Rozwój górnictwa na pograniczu Saksonii i Dolnego Śląska” w Parku Głazów Narzutowych Nochten. Będzie ona prezentowana do kwietnia 2019 r. w licznych publicznych miejscach w Saksonii a od maja do marca 2020 r. na Dolnym Śląsku. Koncepcja wystawy została opracowana w ramach projektu MineLife przez Saksoński Wyższy Urząd Górniczy we współpracy z Wyższym Urzędem Górniczym w Katowicach, Okręgowym Urzędem Górniczym we Wrocławiu oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Projekt jest finansowany ze środków EFRR w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020  i ma na celu wzmocnienie instytucjonalnej oraz partnerskiej kooperacji między polskimi i saksońskimi urzędami górniczymi.

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Współpraca administracji
Program: Polska-Saksonia