· 16.03.2018 ·

Otwarcie centrum informacyjnego w Krupce

Dnia 14 marca 2018 r., po dwóch latach od rozpoczęcia budowy, Centrum Informacyjne Górskiego Krajobrazu Kulturowego w Krupce zostało oficjalnie otwarte. W ramach projektu „ArchaeoMontan 2018” zabytkowy budynek został gruntownie odnowiony. Budynek wykorzystywany będzie do organizacji różnego rodzaju imprez, oprócz przestrzeni wystawowych mieści również miejski punkt informacji turystycznej. Znajdują się tu także informacje na temat procesu ubiegania się o wpisanie Górniczego Krajobrazu Kulturowego Rudawy na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Po ceremonii otwarcia odbyły się warsztaty dotyczące podnoszenia  świadomości znaczenia dziedzictwa kulturowego. Zaprezentowany został również projekt „Virtual Arch, zarządzany przez core-consult.

Program: Saksonia-Republika Czeska