· 10.02.2021 ·

Okresowa ewaluacja naszych projektów w Europie Środkowej

core-consult jest zakontraktowany do wspierania trzech projektów Interreg Central Europe, które zostały zatwierdzone w trzecim naborze programu (Arrival Regions, Youmobil i REIF). W ostatnich tygodniach każdy z nich został poddany przeglądowi okresowemu, który został przeprowadzony w formie wideokonferencji z udziałem Wspólnego Sekretariatu w Wiedniu. Wspólnie uczestnicy ocenili zrealizowane działania i rezultaty. Pandemia wpłynęła na realizację działań we wszystkich trzech projektach, jednak jej skutki są najbardziej odczuwalne w projekcie Youmobil, który zajmuje się kwestiami transportu publicznego.. Niemniej jednak, wszystkie trzy projekty, pomimo pandemii, są na dobrej drodze do osiągnięcia wszystkich zaplanowanych rezultatów.

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Transport, Współpraca administracji
Program: INTERREG CENTRAL