· 25.11.2014 ·

Udział Ministra Webela w konferencji końcowej projektu WOMEN

Minister Rozwoju Regionalnego i Transportu Saksonii-Anhalt, pan Thomas Webel, zaszczycił swoim udziałem konferencję podsumowującą udaną realizację projektu WOMEN. Podczas konferencji pan minister miał okazję zapoznać się z pilotażowymi działaniami projektu, które zostały przeprowadzone w sześciu regionach i miały na celu poprawę sytuacji kobiet na rynku pracy. Ponadto wyniki współpracy w projekcie pan minister Weber omówił podczas spotkania z panem, Franz Voves, Przewodniczącym Kraju Związkowego Steiermark, które miało miejsce w Graz.