· 15.10.2019 ·

Międzynarodowa Konferencja „Dziedzictwo Cyfrowe – wartość ekonomiczna, trendy techniczne i zastosowanie”

W dniach 24-26 września 2019 w ramach projektu VirtualArch została zorganizowna międzynarodowa konferencja „Digital Heritage – Economic value, technical trends & applications” w Trento, Włochy. Ponad 50 uczestników z dziedzin archeologii, rozwoju technologii oraz informatyki dyskutowało jak zastosowanie innowacyjnych instrumentów i narzędzi dla promocji dziedzictwa kulturowego może zostać rozszerzone i jak można wygenerować związane z tym korzyści gospodarcze.

Konferencji towarzyszyło wewnętrzne spotkanie projektowe wszystkich międzynarodowych partnerów, przedstawiające wizualizacje pilotażowych dziedzictw VirtualArch. Ostatniego dnia wszyscy partnerzy projektu oraz międzynarodowi goście odwiedzili pilotażowe dziedzictwo “Civezzano”, obszar byłej, średniowiecznej kopalni srebra Monte Calisio. Podkreślono silne powiązania z czeskimi i niemieckimi regionami pilotażowymi. Zaprezentowano wirtualną prezentację na miejscu oraz lokalny punkt dostępu do prezentacji wirtualnej rzeczywistości na terenie pilotażowym. Zainteresowani partnerzy mieli także możliwość bezpośredniego zwiedzenia starych, ale nadal dostępnych części średniowiecznej kopalni.

Tematy: Dziedzictwo kulturowe
Program: INTERREG CENTRAL