· 21.04.2020 ·

Komitet Monitorujący zatwierdził dwa nowe projekty

Komitet Monitorujący Programu Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 zatwierdził dwa kolejne projekty, które przygotowywała firma core-consult. W projekcie „TransGredio” Saksońskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego będą wymieniać poglądy nt. wpływu transformacji gospodarczej w Łużycach na transgraniczny rozwój regionalny. W drugim projekcie „Kom (m) ando – Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu” miasto Löbau i Powiat Lubański zintensyfikują współpracę w zakresie ochrony przed katastrofami. Finansowanie obu projektów będzie możliwe pod warunkiem dostępności wystarczającej ilości środków finansowych w Programie.

Program: Polska-Saksonia