· 12.06.2015 ·

INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 oficjalnie zatwierdzony!

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 został oficjalnie zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 11 czerwca 2015 r. Program Współpracy ma cztery osie priorytetowe: wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe, mobilność regionalna, edukacja transgraniczna, współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny. Całościowy budżet programu to 82,3 mln euro, z tego 70 mln euro pochodzi Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 będzie realizowany w Saksonii (2 powiaty) i na Dolnym Śląsku (na terenie 10-ciu powiatów).

Program: ogólnie