· 21.09.2021 ·

Hybrydowe spotkanie partnerów

W dniach 16 i 17 września 2021 r. w Osijeku w Chorwacji odbyło się kolejne spotkanie partnerów w ramach projektu Arrival Regions, tym razem spotkanie odbyło się w formie hybrydowej. Dyskusje koncentrowały się na doświadczeniach z działań pilotażowych przeprowadzonych we wszystkich regionach partnerskich oraz na sformułowaniu propozycji dalszych działań. Wyniki zostaną również opracowane w formie zestawu narzędzi przed zakończeniem projektu. W ten sposób zostaną przedstawione konkretne podejścia do skutecznej integracji społecznej i gospodarczej obywateli krajów spoza UE.

Tematy: Rozwój miejski i regionalny
Program: INTERREG CENTRAL