· 06.12.2017 ·

Europejski Szlak Kulturowy „Reformacja” wyznacza kierunek

W ramach konferencji ECRR w Erfurcie w dniu 28.11.2017 przedstawiciele regionów partnerskich podpisali transnarodowy plan działania, który stanowi ważny kamień milowy na drodze do ubiegania się o uznanie Europejskiego Szlaku Kulturowego przez Radę Europy.

Program: INTERREG CENTRAL