· 20.11.2014 ·

Projekt z sukcesem!

Niedawno zakończył się transgraniczny projekt pt. VODAMIN, który był realizowany w ramach programu Saksonia-Czechy 2007-2013. Dzięki wsparciu projektu przez firmę core-consult w zakresie zarządzania administracyjno-finansowego (na zlecenie Saksońskiego Urzędu Górniczego) udało się w ramach jego realizacji wydać i otrzymać zatwierdzenie wydanych środków unijnych na poziomie 97%. Ponadto w trakcie trwania projektu przeprowadzono z sukcesem wszystkie działania i osiągnięto zaplanowane cele. Szczególnie ważnym zadaniem projektowym było wykonanie głębokiego odwiertu w m. Oelsnitz/Erzgeb, którego zadaniem było uzyskanie informacji nt. wód pokopalnianych.

DSC_0010 Schwergestänge