· 10.11.2014 ·

Koniec projektu… Co dalej?

Naturalną koleją rzeczy jest to, że wszystkie unijne projekty, zawyczaj po okresie trzech lat realizacji, kończą się. Jeżeli projekt był udany, wówczas bardzo istotne jest zaprezentowanie wyników współpracy, która w jego ramach była prowadzona. Z takiego właśnie powodu urząd Regionu Ústí nad Labem zorganizował w dniu 4 listopada 2014 r. warsztaty. Uczestnicy spotkania zapoznali się z praktycznymi przykładami waloryzacji turystycznej dziedzictwa kulturowego. Ponadto podczas warsztatów zaprezentowano możliwe do wdrożenia doświadczenia innych europejskich regionów w tym zakresie oraz przedstawiono sposób użytkowania oprogramowania App Toolkit (TOMAT), powstałego w ramach projektu e-CREATE.