· 15.03.2017 ·

Działania pilotażowe na starcie

Po 9-ciu miesiącach trwania projektu RUMOBIL (łączny czas realizacji projektu to 36 miesięcy) odbyło się spotkanie jego partnerów, mające na celu ocenę wiedzy zdobytej dotychczas w projekcie oraz zaplanowanie kolejnych działań projektowych. Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania chorwacka kolej  (HŽ PP) zaprosiła uczestników do przejazdu pociągiem z Zagrzebia do miejscowości Ozalj, w której to realizowane będzie działania pilotażowe chorwackiego partnera. Podczas spotkania 1 i 2 marca 2017 r. partnerzy wymienili informacje nt. dotychczasowych wyników projektu oraz nt. działań pilotażowych zaplanowanych w projekcie RUMOBIL.

Program: INTERREG CENTRAL