· 16.05.2018 ·

Dyskusja nt. przyszłości pogranicza podczas Konwnetu

Dnia 15 maja 2018 r. w Görlitz ok. 80 osób wzięło udział w Konwencie Gmin Przygranicznych, podczas którego dyskutowano o przyszłości polsko-saksońskiego pogranicza. Podczas wydarzenia skoncentrowano się na sposobach realizacji transgranicznego dostępu do usług publicznych, które już się sprawdziły na innych terenach przygranicznych. W dyskusji końcowej podkreślono duże znaczenie dla współpracy transgranicznej instrumentu finansowego w postaci programów INTERREG. Wydarzenie odbyło się w ramach tegorocznego Tygodnia Europejskiego.

Tematy: Pożarnictwo, Współpraca administracji, Zmiany demograficzne
Program: Polska-Saksonia