· 21.09.2016 ·

Jesteśmy na bieżąco! Pogłębiamy naszą wiedzę podczas seminarów dot. nowych programów

We wrześniu 2016 r. pracownicy firmy core-consult biorą udział w seminariach dla partnerów wiodących projektów, realizowanych w ramach programów: INTERREG EUROPE (spotkanie w Atenach), INTERREG CENTRAL EUROPE (Wiedeń). W trakcie tych seminarów zostaną omówione procedury rozliczania i dokumentacji projektów w ramach nowych programów. W obu programach sprawozdawczość będzie realizowana na specjalnie do tego przeznaczonych platformach internetowych.

Program: INTERREG CENTRAL, INTERREG EUROPE