Plakat_smartintegration_Blatt1_rdax_140x198
· 18.03.2019 ·

Smart Integration uhonorowany

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI) we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju (MIiR) Rzeczpospolitej Polskiej zorganizowało „Konkurs na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości”. W tym roku Jury uznało poza konkursem projekt Smart Integration, znajdujący się pod opieką... Więcej informacji

Tematy: Współpraca administracji
Program: ogólnie, Polska-Saksonia

SKILLS+ Magdeburg
· 15.03.2019 ·

Ponad 16 milionów euro na plany działania

Z zakończeniem pierwszej fazy projektu SKILLS+ zaprezentowano w ramach warsztatów w dn. 12.03.2019 r. plany działania opracowany przez partnerów. Bazując na zaleceniach z projektu, zostanie zainwestowane w 11 regionach partnerów w sumie ponad 16 milionów euro z przeznaczeniem na cyfryzację MŚP w rejonach wiejskich. Partnerzy będą... Więcej informacji

Tematy: Rozwój miejski i regionalny
Program: INTERREG EUROPE, INTERREG EUROPE

IMG_4838
· 11.03.2019 ·

Partnerzy ChemMultimodal omawiają nową dyrektywę UE

7 marca 2019 r. odbyło się trzecie posiedzenie Grupy Doradczej ds. Polityki w Brukseli, podczas którego partnerzy projektu ChemMultimodal  omawiali  nową unijną dyrektywę dotyczącą transportu kombinowanego. Wydarzenie to było okazją do podzielenia się doświadczeniami z fazy pilotażowej projektu, zarówno... Więcej informacji

Tematy: Transport
Program: INTERREG CENTRAL

interreg
· 05.03.2019 ·

Program federalny pod opieką core-consult do 2021 r.

core-consult do końca 2021 r.  będzie kontynuował swoje zadania na stanowisku asystenta naukowego w  Federalnym Programie Współpracy Ponadnarodowej. Program wspiera udział niemieckich instytucji w transnarodowych projektach (Interreg). Core-consult zapewnia wsparcie potencjalnym, nieieckim wnioskodawcom oraz kontroluje wykorzystanie przez... Więcej informacji

Program: ogólnie

20190206_115011
· 12.02.2019 ·

Spotkanie partnerów SubNodes na Morawach Południowych

Zespół projektu SubNodes, powołany w ramach programu Interreg Central, odwiedził ośrodek pilotażowy w miejscowości Zidlochovice (CZ). W tym mieście powstanie bezpośrednie połączenie kolejowe z położonym 25 km na północ Brnem; w związku z tym, obecna linia  autobusowa zostanie zlikwidowana. W kontekście SubNodes regionalna... Więcej informacji

Tematy: Transport
Program: INTERREG CENTRAL

Smart Integration 1
· 01.02.2019 ·

Spotkanie zespołu projektowego w Dreźnie

Partnerzy saksońsko-polskiego projektu „Smart Integration“ spotkali się w  dn. 30-31.01.2019 r. w Dreźnie. Wspólnie podano ewaluacji już zrealizowane działania i omówiono planowane w następnych miesiącach aktywności. Do głównym wyników projektu należy Studium Pogranicza dla saksońsko-polskiego obszaru, którego opracowanie... Więcej informacji

Tematy: Współpraca administracji
Program: Polska-Saksonia

IMG_20190119_112122
· 21.01.2019 ·

Upowszechnianie idei dziedzictwa kulturowego – wymiana doświadczeń

Przedstawiciele stowarzyszeń i muzeów z gór Rudaw spotkali się  w ostatnią sobotę, aby omówić założenia i strategie rozpowszechniania idei dziedzictwa kulturowego. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Nasze kulturowe dziedzictwo“,  wspieranego w realizacji przez core-consult. Szczególnie interesujące były... Więcej informacji

Tematy: Dziedzictwo kulturowe, Turystyka
Program: Saksonia-Republika Czeska

centrala europe
· 16.01.2019 ·

Wyniki 3. naboru projektów w programie Europa Środkowa

Dzisiaj opublikowano wyniki 3. naboru w ramach programu Interreg Europa Środkowa.  Pośród 44 zatwierdzonych projektów, znajdują się trzy, które zostały opracowane przez core-consult. Ich cele tematyczne obejmują integrację uchodźców na obszarach wiejskich, zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla młodzieży oraz... Więcej informacji

Tematy: Transport, Zmiany demograficzne
Program: INTERREG CENTRAL

Skills Krakau
· 07.12.2018 ·

Spotkanie na temat planów działania w Krakowie

Partnerzy projektu SKILLS + pracują obecnie nad opracowaniem planów działania na podstawie wyników międzyregionalnej polityki dotyczącej dobrych praktyk w zakresie promowania digitalizacji w przedsiębiorstwach wiejskich, które zostaną wdrożone w 2019 r. i 2020 r. Spotkanie partnerów odbyło się 4 grudnia 2018 r. w Krakowie w celu... Więcej informacji

Tematy: Rozwój miejski i regionalny
Program: INTERREG EUROPE

IMG_4253
· 30.11.2018 ·

Polska delegacje gościła w Łużycach Górnych

W ramach projektu „Smart Integration“ z Saksońskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych jako Partnerem Wiodącym miała miejsce w dn. 22-23.11.2018 r. niemiecko-polska wizyta studyjna na temat „Struktury i system administracji”. Przedstawiciele ministerstwa i polskiej administracji mieli możliwości wymiany doświadczeń w tym zakresie. Na... Więcej informacji

Tematy: Edukacja
Program: Polska-Saksonia