Aktualności

Interreg_30years
· 04.01.2021 ·

Nowe rozporządzenie Interreg

Europejskie państwa członkowskie i Parlament Europejski osiągnęły niedawno porozumienie polityczne w sprawie opracowania nowej generacji programów Interreg. Porozumienie obejmuje zarówno kontynuację poprzednich programów, jak i poziom finansowania (5,8 mld euro na współpracę transgraniczną, 1,5 mld euro na współpracę... Więcej informacji

Screenshot Skills+ Final event
· 02.12.2020 ·

Cyfrowe wydarzenie końcowe projektu digitalizacji

Wirtualna konferencja końcowa zakończyła projekt SKILLS+ po prawie pięciu latach współpracy międzynarodowej. 12 partnerów z 11 krajów wymieniło się w trakcie trwania projektu informacjami na temat strategii promowania digitalizacji na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP. W wydarzeniu końcowym wzięło udział... Więcej informacji

YOUMOBIL Zoom
· 09.11.2020 ·

Projekty pilotażowe w transporcie publicznym rozpoczęte mimo pandemii

5 i 6 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie partnerów w projekcie YOUMOBIL. Mimo, że spotkanie zostało ze względu na pandemię zorganizowane w postaci on-line to i tak dało ono możliwość przeprowadzenia wielu dyskusji. Aktualnie planowanych jest wiele pilotażowych działań w projekcie. I tak np. od lata tego roku między Dugo Selo i... Więcej informacji

Więcej wiadomości