Aktualności

Logo Interreg PL SN
· 01.04.2021 ·

Nowy kontrakt dla Core Consult

Od 1. kwietnia 2021 r. core-consult będzie wspierał realizację projektu „Kom(m)ando II - Wspólna ochrona przed wpływem zmian klimatycznych” na zlecenie miasta Löbau. W projekcie, który będzie realizowany wspólnie z gminą lubańską, obaj partnerzy pracują nad zagadnieniami ochrony przed katastrofami związanych z zmieniającym się... Więcej informacji

REIF Partner meeting digital
· 24.02.2021 ·

Dążąc do rozwiązań cyfrowych

W dniu 23 lutego 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu REIF online. Podczas spotkania omówione zostały działania prowadzone w ramach wszystkich pakietów roboczych.  W obliczu trwającej pandemii partnerzy projektu poszukiwali rozwiązań, które pozwolą usprawnić zewnętrzną komunikację cyfrową projektu oraz... Więcej informacji

centrala europe
· 10.02.2021 ·

Okresowa ewaluacja naszych projektów w Europie Środkowej

core-consult jest zakontraktowany do wspierania trzech projektów Interreg Central Europe, które zostały zatwierdzone w trzecim naborze programu (Arrival Regions, Youmobil i REIF). W ostatnich tygodniach każdy z nich został poddany przeglądowi okresowemu, który został przeprowadzony w formie wideokonferencji z udziałem Wspólnego... Więcej informacji

Więcej wiadomości