· Erfurt ·

OptiTrans: Połączenie terenów podmiejskich z sieciami lokalnego transportu publicznego

OptiTrans to pięcioletni projekt dotyczący optymalizacji transportu publicznego na terenach podmiejskich. W wyniku europejskiej wymiany doświadczeń, odbywającej się z udziałem siedmiu regionów, zostaną opracowane wieloletnie plany działań wskazujące w jaki sposób fundusze strukturalne Unii Europejskiej mogą być użytkowane w zakresie wspierania mobilności niskoemisyjnej, której celem jest polepszenie integracji transportu publicznego między obszarami miejskich a przyległymi regionami. Partnerem Wiodącym projektu jest Ministerstwo Infrastruktury i Rolnictwa Wolnego Kraju Związkowego Turyngii. Firma core-consult wspiera realizację projektu podczas całego czasu jego trwania w roli Zewnętrznego Managementu ds. Projektu i Finansów.

Website: http://www.interregeurope.eu/optitrans/

Czas współpracy przy projekcie: 01/2017 – 12/2021

Słowa kluczowe: Rozwój projektu, Sekretariat Projektu