· Nürnberg ·

DaRe 2 Connect (D2C): Biotopowa sieć wzdłuż Zielonego Pasa

Partnerzy projektu D2C z Niemiec, Czech, Austrii i Węgier pracują nad stworzeniem sieci biotopów wzdłuż Zielonego Pasa. Będą one oparte na wykorzystaniu danych geograficznych do identyfikacji możliwych transnarodowych sieci ekologicznych i oceny ich usług ekosystemowych. Po udanym opracowaniu projektu, core-consult jest odpowiedzialny za... Więcej informacji

Słowa kluczowe: Ochrona środowiska, Sekretariat Projektu, Zielony Pas Europy
Program/y: Danube Region 2014-2020

· Pirna ·

ArchaeoForest: Leśnictwo w świetle zmian klimatycznych

Na zlecenie Państwowego Zakładu Lasów Saksońskich (niem. Staatsbetrieb Sachsenforst) core-consult przygotował wniosek projektowy celem uzyskania dofinansowania z Leśnego Funduszu  Klimatycznego (niem. Waldklimafonds). Zadaniem projektu, w którym uczestniczą Krajowy Urząd Archeologii Saksonia (niem. Landesmat für Archäologie Sachsen)... Więcej informacji

Słowa kluczowe: Archeologia terenów pogórniczych, Ochrona klimatu, Rozwój projektu
Program/y: Waldklimafonds

· Kamenz ·

Nauka jako przygoda: Działalność archeologiczna w szkołach

Muzeum Łużyc Zachodnich w Kamenz, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu współpracują w ramach projektu "Nauka jako przygoda", w celu stworzenia pozaszkolnych, transgranicznych (polsko-niemieckich), interdyscyplinarnych programów edukacyjnych na podstawie materiałów archeologicznych i zabytków kultury materialnej... Więcej informacji

Słowa kluczowe: Edukacja, Sekretariat Projektu
Program/y: INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

· Dresden ·

Archiv-Net: Wzmocnienie badań historycznych w Górach Rudawach

Badacze mogą wykorzystać liczne archiwa i zbiory w Niemczech oraz w Czechach w historycznych pracach badawczych na temat  Gór Rudaw w szczególności w okresie średniowiecza. Ponieważ są one we władztwie różnych podmiotów warunki do prowadzenia badań są w nich bardzo różne. Brakuje także orientacji, jakie warunki badawcze panują w... Więcej informacji

Słowa kluczowe: Archeologia terenów pogórniczych, Współpraca administracji
Program/y: INTERREG Saksonia-Republika Czeska 2014–2020

· Zittau ·

ALiZi: Obszar rozwoju Zittau – Liberec

W imieniu czeskiej firmy HaskoningDHV, Praga (CZ), core-consult prowadzi badania nad studium rozwoju obszaru integracyjnego Liberec-Zittau oraz dostarcza podstawowych danych statystycznych z obszaru niemieckiego. Ponadto core-consult przeprowadził wywiady telefoniczne z 25 regionalnymi instytucjami z Niemiec, których celem było zidentyfikowanie... Więcej informacji

Słowa kluczowe: Analiza
Program/y: INTERREG Saksonia-Republika Czeska 2014–2020

· Erfurt ·

SubNodes: łączenie regionów peryferyjnych z transeuropejską siecią kolejową

W całej Europie powstały wzdłuż transeuropejskich korytarzy kolejowych ważne węzły komunikacyjne, które umożliwiają szybkie podróżowanie dobrymi połączeniami z wykorzystaniem kolei dużych prędkości. Pozostaje jednak pytanie w jaki sposób można dotrzeć do terenów peryferyjnych? Temu wyzwaniu wychodzi naprzeciw projekt SubNodes.... Więcej informacji

Słowa kluczowe: Transport
Program/y: Central Europe 2014-2020

· Kajaani ·

BRIDGES: Wzmacnianie innowacyjności w bioekonomii

W ramach międzyregionalnego projektu dziewięciu partnerów opracuje środki promocji innowacyjności w bioekonomii, co stanowić będzie część realizacji Regionalnej Strategii Innowacji (RIS3). Core-consult poprowadzi wewnętrzną ocenę projektu (peer review), a także wspierać będzie opracowanie metodologii zewnętrznej ewaluacji.... Więcej informacji

Słowa kluczowe: Ewaluacja

· Dresden ·

VirtualArch: Wirtualny świat chroniący zagrożone dziedzictwo kulturowe

W ramach projektu  "VirtualArch" (INTERREG Europa Środkowa) testowane i wdrażane są nowe rozwiązania, mające na celu digitalizację i prezentację "niewidzialnego" i zagrożonego archeologicznego dziedzictwa kulturowego. Celem projektu jest wykorzystanie powstałych w ten sposób materiałów dla rozwoju regionalnego oraz promowania... Więcej informacji

Słowa kluczowe: Archeologia terenów pogórniczych, Wirtualna rzeczywistość

· Dresden ·

EWALUACJA PROGRAMU: POPRAWA JAKOŚCI I REALIZACJI PROGRAMU

Instytucja Zarządzająca Programem Współpracy Saksonia-Czechy 2014-2020 (Saksońskie Ministerstwo ds. środowiska i rolnictwa/Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft) zleciło w drodze przetargu ewaluację tego Programu zewnętrznemu podmiotowi. Ewaluacja ma za zadanie poprawę jakości i realizacji Programu Współpracy... Więcej informacji

Słowa kluczowe: Ewaluacja
Program/y: INTERREG Saksonia-Republika Czeska 2014–2020

· Freiberg ·

Unser WeltErbe: Die Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří im Schulunterricht

Die Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří bewirbt sich aktuell bei der UNESCO um die Anerkennung als Weltkulturerbe. Begleitend dazu werden in einem grenzüberschreitenden Projekt Materialien zur Vermittlung des Kulturerbes für den Schulunterricht erarbeitet. Neben Arbeitsblättern entstehen dabei auch interaktive Anwendungen. core-consult... Więcej informacji

Słowa kluczowe: Edukacja, Obszary pokopalniane, Turystyka
Program/y: INTERREG Saksonia-Republika Czeska 2014–2020