· Leipzig ·

ARRIVAL REGIONS: Integracja dzięki społecznym innowacjom

ARRIVAL REGIONS: Obszary wiejskie stanowią punkt centralny projektu ARRIVAL REGIONS, którego Partnerem Wiodącym jest Instytut Geografii Regionalnej Leibniza. W projekcie pracuje razem 13 partnerów nad wsparciem społecznej i ekonomicznej integracji obywateli spoza UE, włącznie z uchodźcami. Ten transgraniczny projekt z 13 partnerami wspiera... Więcej informacji

Słowa kluczowe: Sekretariat Projektu
Program/y: Central Europe 2014-2020

· Magdeburg ·

YOUMOBIL: Mobilność młodych ludzi w obszarach wiejskim

W projekcie YOUMOBIL pracuje ośmiu partnerów nad innowacyjnym wsparciem mobilności młodych ludzi w obszarze wiejskim oraz nad zapobieganiem ich migracji z tych obszarów. Partnerem Wiodącym projektu jest Ministerstwo  Rozwoju Kraju i Transportu Saksonii-Anhalt. core-consult wspiera współpracę transgraniczną jako zewnętrzny sekretariat... Więcej informacji

Słowa kluczowe: Sekretariat Projektu
Program/y: Central Europe 2014-2020

· Dresden ·

Justice CZ-SN: Współpraca instytucjonalna między urzędami wymiaru sprawiedliwości

Na zlecenie Saksońskiego Ministerstwa Sprawiedliwość, core-consult wspiera przygotowanie wniosku projektowego mającego na celu wzmocnienie współpracy transgranicznej z Ministerstwem Sprawiedliwości Republiki Czeskiej. W projekcie przewidziane są hospitacje i warsztaty między organami ścigania i więziennictwa obu krajów sąsiednich.... Więcej informacji

Słowa kluczowe: Rozwój projektu
Program/y: INTERREG Saksonia-Republika Czeska 2014–2020

· Nürnberg ·

DaRe 2 Connect (D2C): Biotopowa sieć wzdłuż Zielonego Pasa

Partnerzy projektu D2C z Niemiec, Czech, Austrii i Węgier pracują nad stworzeniem sieci biotopów wzdłuż Zielonego Pasa. Będą one oparte na wykorzystaniu danych geograficznych do identyfikacji możliwych transnarodowych sieci ekologicznych i oceny ich usług ekosystemowych. Po udanym opracowaniu projektu, core-consult jest odpowiedzialny za... Więcej informacji

Słowa kluczowe: Ochrona środowiska, Sekretariat Projektu, Zielony Pas Europy
Program/y: Danube Region 2014-2020

· Pirna ·

ArchaeoForest: Leśnictwo w świetle zmian klimatycznych

Na zlecenie Państwowego Zakładu Lasów Saksońskich (niem. Staatsbetrieb Sachsenforst) core-consult przygotował wniosek projektowy celem uzyskania dofinansowania z Leśnego Funduszu  Klimatycznego (niem. Waldklimafonds). Zadaniem projektu, w którym uczestniczą Krajowy Urząd Archeologii Saksonia (niem. Landesmat für Archäologie Sachsen)... Więcej informacji

Słowa kluczowe: Archeologia terenów pogórniczych, Ochrona klimatu, Rozwój projektu
Program/y: Waldklimafonds

· Kamenz ·

Nauka jako przygoda: Działalność archeologiczna w szkołach

Muzeum Łużyc Zachodnich w Kamenz, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu współpracują w ramach projektu "Nauka jako przygoda", w celu stworzenia pozaszkolnych, transgranicznych (polsko-niemieckich), interdyscyplinarnych programów edukacyjnych na podstawie materiałów archeologicznych i zabytków kultury materialnej... Więcej informacji

Słowa kluczowe: Edukacja, Sekretariat Projektu
Program/y: INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

· Dresden ·

Archiv-Net: Wzmocnienie badań historycznych w Górach Rudawach

Badacze mogą wykorzystać liczne archiwa i zbiory w Niemczech oraz w Czechach w historycznych pracach badawczych na temat  Gór Rudaw w szczególności w okresie średniowiecza. Ponieważ są one we władztwie różnych podmiotów warunki do prowadzenia badań są w nich bardzo różne. Brakuje także orientacji, jakie warunki badawcze panują w... Więcej informacji

Słowa kluczowe: Archeologia terenów pogórniczych, Współpraca administracji
Program/y: INTERREG Saksonia-Republika Czeska 2014–2020

· Zittau ·

ALiZi: Obszar rozwoju Zittau – Liberec

W imieniu czeskiej firmy HaskoningDHV, Praga (CZ), core-consult prowadzi badania nad studium rozwoju obszaru integracyjnego Liberec-Zittau oraz dostarcza podstawowych danych statystycznych z obszaru niemieckiego. Ponadto core-consult przeprowadził wywiady telefoniczne z 25 regionalnymi instytucjami z Niemiec, których celem było zidentyfikowanie... Więcej informacji

Słowa kluczowe: Analiza
Program/y: INTERREG Saksonia-Republika Czeska 2014–2020

· Erfurt ·

SubNodes: łączenie regionów peryferyjnych z transeuropejską siecią kolejową

W całej Europie powstały wzdłuż transeuropejskich korytarzy kolejowych ważne węzły komunikacyjne, które umożliwiają szybkie podróżowanie dobrymi połączeniami z wykorzystaniem kolei dużych prędkości. Pozostaje jednak pytanie w jaki sposób można dotrzeć do terenów peryferyjnych? Temu wyzwaniu wychodzi naprzeciw projekt SubNodes.... Więcej informacji

Słowa kluczowe: Transport
Program/y: Central Europe 2014-2020

· Kajaani ·

BRIDGES: Wzmacnianie innowacyjności w bioekonomii

W ramach międzyregionalnego projektu dziewięciu partnerów opracuje środki promocji innowacyjności w bioekonomii, co stanowić będzie część realizacji Regionalnej Strategii Innowacji (RIS3). Core-consult poprowadzi wewnętrzną ocenę projektu (peer review), a także wspierać będzie opracowanie metodologii zewnętrznej ewaluacji.... Więcej informacji

Słowa kluczowe: Ewaluacja