· 15.11.2018 ·

Życie z górnictwem

Eksperci z polskiej i saksońskiej administracji górniczej spotkali się w ramach projektu MineLife w dniach 12 i 13 listopada 2018 r. w Budziszynie, aby omówić strategie unikania i rozwiązywania konfliktów interesów w związku z działaniami górnictwa. Przedmiotem workshopu były z jednej strony aspekty prawne i możliwości działania urzędów, z drugiej zaś strony wymiana praktycznych doświadczeń. W oparciu o wyniki uzyskane w ramach czterech workshopów, które poświecone będą tej tematyce, mają powstać w 2019 r. wytyczne z zaleceniami.

Tematy: Współpraca administracji
Program: Polska-Saksonia