· 25.06.2021 ·

Zmiany, ulepszenia, adaptacje- Pierwsze spotkanie partnerów projektu TransGredio

Po podpisaniu umowy partnerskiej zorganizowano w dniu 24.06.2021 r. pierwsze spotkanie robocze, którego celem było omówienie w formie online, jak najefektywniej można zrealizować działania przewidziane w projekcie Transgredio, który został zaakceptowany w ostatnim naborze programu INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Partnera Wiodącego, Saksońskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a także przedstawiciele Partnera Projektu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Podczas spotkania omówione zostały planowane działania projektowe, takie jak wizyty studyjne, warsztaty oraz ekspertyzy planowane w ramach projektu. Partnerzy przekazali również wiele interesujących informacji na temat zmian strukturalnych w ich regionach oraz możliwych przyszłych inwestycjach.

Tematy: Współpraca administracji
Program: Polska-Saksonia