· 11.11.2021 ·

Zmiany strukturalne w praktyce: stopniowe wycofywanie węgla

W dniu 09.11.2021 w regionie Hoyerswerda odbył się pierwszy z czterech zaplanowanych warsztatów informujących o zmianach strukturalnych w Niemczech. W warsztatach poświęconych turystyce, kulturze i środowisku naturalnemu wzięli udział przedstawiciele władz regionalnych z terenów przygranicznych oraz niemieccy i polscy eksperci. Głównym celem warsztatów jest przedstawienie zmian strukturalnych w praktyce oraz podzielenie się ze stroną polską dotychczasowymi zdobytymi doświadczeniami, jak również poinformowanie władz lokalnych o aktualnie realizowanych w Niemczech przedsięwzięciach związanych z tym zagadnieniem. Całe wydarzenie było tłumaczone symultanicznie i odbyło się w ramach projektu TransGredio realizowanego w programie Interreg Polska Saksonia. W wydarzeniu wzięło udział 25 uczestników.

Tematy: Rozwój miejski i regionalny
Program: Polska-Saksonia